Lemur – Eksperci w swojej dziedzinie

Firma Lemur współpracuje z  Europejskim Centrum Odszkodowań SA (EuCO), które  jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspieramy osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Wraz z Grupą Kapitałową EuCO działamy na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii.  Od momentu powstania EuCo w 2004 roku, EuCO pomogliśmy 200 tysiącom osób i uzyskaliśmy dla nich ponad 1,5 mld złotych odszkodowań.

Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCO) jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia. W przypadku jej braku skutecznie dochodzimy roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Oferujemy darmową analizę każdej sprawy.

Komu pomagamy?

Wypadek śmiertelny.

Śmierć bliskiej osoby.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, jeśli straciłeś osobę bliską w wyniku:

  • wypadku komunikacyjnego,
  • wypadku przy pracy,
  • wypadku na gospodarstwie rolnym,
  • błędu medycznego, potknięcia.

Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeśli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku, lub była dzieckiem do lat 13. Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Jeżeli, w związku z tragiczną śmiercią bliskiego, pogorszeniu uległa sytuacja życiowa poszkodowanego, przysługuje mu również odszkodowanie oraz świadczenia rentowe. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu lub jest już po wypłacie zadośćuczynienia.

Obrażenia ciała

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, jeżeli uległeś wypadkowi w wyniku:

  • wypadku komunikacyjnego,
  • wypadku przy pracy,
  • wypadku na gospodarstwie rolnym,
  • błędu medycznego,
  • potknięcia.

Odszkodowanie przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę.

Uzyskamy najwyższe możliwe świadczenia zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, pieszego, rowerzysty, motocyklisty, jak i dla małoletniego sprawcy zdarzenia.


Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat wstecz lub jest już po wypłacie odszkodowania.